Tytuł: Kolorowy świat dźwięków

Koordynator/realizator projektu: Martyna Milewska - Lusa

 
Opis projektu:
Edukacja muzyczna to obszar, który poprzez swoje liczne formy dostarcza dzieciom wiele zadowolenia, pobudza aktywność, inwencję oraz wpływa na ich efektywny rozwój. Stwarzając dzieciom możliwości uczestniczenia w kulturze muzycznej, rozwijamy ich zdolności muzyczne, uwrażliwiamy na sztukę, pomagamy odkrywać dobro i piękno otaczającego nas świata, wskazujemy pozytywne wartości oraz pobudzamy w nich łagodność i dziecięcą delikatność. Projekt z zakresu edukacji muzycznej "Kolorowy świat dźwięków" był realizowany w przedszkolu w formie zabawy. Realizacja pozwoliła na doświadczania muzyki na wiele sposobów: zajęcia dydaktyczne, koncerty muzyczne, tworzenie prac plastycznych z wykorzystaniem różnych niekonwencjonalnych materiałów, spektakl. Projekt realizowano podczas zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych.
 
Działania w projekcie:
- cykl zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metody "Kolorowe dźwięki" - innowacyjnej metody nauki grania utworów muzycznych na instrumencie "KolorPiano", w tym przypadku macie klawiszowej z wykorzystaniem figur geometrycznych w siedmiu kolorach. Poprzez rozpoznawanie kolorów i kształtów oraz kojarzenia odległości pomiędzy poszczególnymi figurami (które są odpowiednikiem określonej wartości rytmicznej nuty z orientacyjnym czasem wybrzmienia) najmłodsze dzieci rozpoczynają swoją przygodę z nauką muzyki. Kolory i kształty zachęcają 1 dzieci, a motywacja do nauki dodatkowo jest wzmacniana przez realnie szybkie efekty.
- organizacja na terenie placówki imprez plenerowych związanych z tematem muzyki i tańca: koncerty muzyczno - ruchowe "Kolorowy świat", "Wiosna tańczy z latem"", Plener malarski "Malujemy co nam w duszy gra", zajęcia taneczne "Kolorowa Zumba Kids", festiwal piosenki angielskiej "English Song", wernisaż wystawy plastycznej "Optymistyczne dźwięki".
- nagranie inscenizacji tanecznej "Kolorowe tańce świata"
- spektakl teatralny w wykonaniu nauczycielek
- wykorzystanie filmów, literatury z zakresu edukacji muzycznej
 
Cele projektu:
- nauka utworów muzycznych
- rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej
- zapoznanie z nutami, nauka kolorów, figur
- rozwijanie wrażliwości i doświadczeń muzycznych dziecka poprzez śpiewanie oraz zabawy z piosenką
- przygotowanie do świadomego korzystania ze sztuki oraz do jej współtworzenia - rozwijanie zainteresowań muzyką oraz   kształtowanie trwałych nawyków obcowania z nią
- kształtowanie umiejętności tworzenia obrazu do słuchanej muzyki
- doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.