Projekt polegał na stworzeniu dzieciom możliwości aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej oraz rozwijaniu ich zdolności. Jego ważnym elementem były okresowo prowadzone zajęcia logorytmiczne. Podczas których dzieci uczą się koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz wzrokowo-słowno-ruchowej, kształtują motorykę dużą i małą, precyzję ruchów, co korzystnie wpływa na usprawnianie narządów mowy oraz rozwijanie aktywności werbalnej. Uniwersalność tej metody pozwala na stopniowanie trudności zadań według wieku i możliwości uczestników. Dzięki niej szybciej uaktywnia się pracę mózgu dzieci. Usprawniając kształcenie językowe, usprawnianie narządów mowy, koordynację wzrokowo-ruchową, prawidłowe operowanie głosem i oddechem oraz pamięć ruchową i słowną. Wszystkie wymienione przyczyniają się do uzyskiwania szybszych efektów terapii logopedycznej.
Przed rozpoczęciem realizacji projektu zbierano informacje na temat innowacyjnych metod oraz form inspirujących aktywność twórczą dzieci. Szukano kreatywnych rozwiązań z wykorzystaniem sprzętów muzycznych oraz narzędzi multimedialnych, aby zajęcia były atrakcyjniejsze. Dzięki temu można było dotrzeć do większej ilości dzieci, dopasować się do ich zainteresowań. Tym samym stawiając na ich różnorodny rozwój edukacyjny, kulturowy oraz społeczny. Następnie stworzono harmonogram wraz z opisem działań. Realizację rozpoczęto od utworzenia kącików muzycznych w grupach, w których gromadzono rekwizyty z musicali filmowych. Dodatkowo przeprowadzono wprowadzające zajęcia dydaktyczne w tym temacie. Kolejno zorganizowano w przedszkolu warsztaty plastyczno-techniczne, polegające na wykonaniu instrumentów, z materiałów pochodzących z recyklingu, zróżnicowanych pod względem barwy dźwięków i sygnałów.
Następnym działaniem było zorganizowanie wycieczki do Domu Kultury "Świt" na spektakl musicalowy "Piękna i Bestia". Dzięki niej dzieci miały możliwość żywego kontaktu ze sztuką. W realizację projektu zaangażowano również rodziców.
 
Celem projektu było u dzieci, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
- rozwijanie koncentracji uwagi,
- usprawnienie narządów artykulacyjnych poprzez usprawnianie motoryki małej i dużej,
- rozwijanie poczucia rytmu,
 - kształcenie inwencji twórczej poprzez ukazanie różnych możliwości pokazywania ruchem własnych emocji, przeżyć, i uczuć,
 - wzbogacanie słownictwa i mowy czynnej poprzez śpiewanie piosenek, rymowanek, wierszy,
- kształtowanie umiejętności operowania głosem i oddechem
 - rozwijanie umiejętności  prawidłowej reakcji na bodźce.