Projekt : „Ta piękna ziemia, to nasze Mazowsze czyli podróż po kulturze regionu”

Cel: zwiększenie wiedzy dzieci z Przedszkola Nr 90 na temat kultury Mazowsza

Czas realizacji: wrzesień 2021- grudzień 2021

Koordynator projektu: Martyna Milewska – Lusa

 

Opis projektu:

Projekt „Ta piękna ziemia, to nasze Mazowsze czyli podróż po kulturze regionu” to przedsięwzięcie, którego celem jest zwiększenie wiedzy dzieci na temat kultury Mazowsza poprzez pokazanie jej piękna.

 

Działania:

1: Powołanie grupy projektowej.

2: Utworzenie kącików regionalnych.

3:Cykl zajęć edukacyjnych o Mazowszu.

4:Koncert muzyczny "Mazowsze".

5:Tydzień potraw regionalnych "Mazowsze na talerzu".

6: Wycieczki tematyczne do : siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”, biblioteki ,Zamku Królewskiego.

7:Spotkanie z Kataryniarzem Warszawskim  - poznanie muzyki Warszawy.

8: Przedszkolny Dzień Pieśni Ludowej.

9: Spotkanie z twórczynią Jadwigą Niedźwiecką - poznanie metody wykonywania kurpiowskich ozdób.

10: Rodzinny konkurs plastyczny „Moje Mazowsze”.

11:Działania promocyjne.