Ofertę ubezpieczenia NNW dla dzieci "AVIVA"
 
Do wyboru dla dzieci jest 6 wariantów ubezpieczenia  z jednorazową składką roczną. Każdy z wariantów zawiera również opcję sportową.   
Wszystkie formalności załatwiamy elektronicznie wg. instrukcji poniżej - link działa do 31.10.2021
Wystarczy:
1. Zapoznać się z ofertą, którą przesyłam.
3.wybrać najlepszy wariant dla dziecka
4. zapłacić online i pobrać certyfikat z Mojej Avivy.
 
Kiedy i gdzie obowiązuje ochrona ?
Ubezpieczenie jest ważne cały rok np. (od 01.09.2021 do 31.08.2022) na całym świecie. Oznacza to, że dziecko korzysta z ochrony 24 godziny na dobę w szkole, w domu, w trakcie zajęć pozalekcyjnych, w trakcie wypoczynku podczas wakacji, ferii i wyjazdów oraz trakcie dodatkowych zajęć sportowych w klubach, bez
konieczności kupowania dodatkowej ochrony.
 Co daje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie daje wsparcie finansowe Rodzicom Dziecka gdy zdarzy się wypadek, ale również choroba Dziecka objętego ubezpieczeniem.
 Co ją wyróżnia?
1. Najszerszy zakres ubezpieczenia i najpełniejsza ochrona Dzieci i Młodzieży.
2. Warianty do wyboru, bez żadnych ograniczeń - w zależności od potrzeb Rodziców i ich Dziecka.
3. Ochrona wyczynowego i rekreacyjnego uprawiania sportu (w tym sportów walki) w szkołach i klubach sportowych poza szkołą.
4. Wysokie świadczenia za uszczerbek na zdrowiu po wypadku od 150 do 800 zł za 1 % uszczerbku. Jest to realna ochrona gwarantująca zwrot poniesionych kosztów na powrót Dziecka do zdrowia w zakresie od 2000 do 10 000 zł.
5. pobyt w szpitalu już od 1 dnia (pobyt min.24 godziny)
6. Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej po NW, kosztów leczenia i rehabilitacji oraz kosztów operacji plastycznych.
7. Zakres pomocy Assistance
 
W razie pytań pozostaje do dyspozycji. 
Edyta Dziankowska