•  

  Naszym celem jest wszechstronny rozwój wychowanków poprzez stworzenie im dobrych warunków do zabawy i nauki oraz kształtowanie osobowości dziecka pozytywnej społecznie – ze szczególnym uwzględnieniem tolerancji, otwartości na drugiego człowieka, samodzielności, wiary we własne możliwości.

   

 • Naszym celem jest wszechstronny rozwój wychowanków poprzez stworzenie im dobrych warunków do zabawy i nauki oraz kształtowanie osobowości dziecka pozytywnej społecznie – ze szczególnym uwzględnieniem tolerancji, otwartości na drugiego człowieka, samodzielności, wiary we własne możliwości.

   

 • Naszym celem jest wszechstronny rozwój wychowanków poprzez stworzenie im dobrych warunków do zabawy i nauki oraz kształtowanie osobowości dziecka pozytywnej społecznie – ze szczególnym uwzględnieniem tolerancji, otwartości na drugiego człowieka, samodzielności, wiary we własne możliwości.

   

 • Naszym celem jest wszechstronny rozwój wychowanków poprzez stworzenie im dobrych warunków do zabawy i nauki oraz kształtowanie osobowości dziecka pozytywnej społecznie – ze szczególnym uwzględnieniem tolerancji, otwartości na drugiego człowieka, samodzielności, wiary we własne możliwości.

   

 • Naszym celem jest wszechstronny rozwój wychowanków poprzez stworzenie im dobrych warunków do zabawy i nauki oraz kształtowanie osobowości dziecka pozytywnej społecznie – ze szczególnym uwzględnieniem tolerancji, otwartości na drugiego człowieka, samodzielności, wiary we własne możliwości.

   

 • Naszym celem jest wszechstronny rozwój wychowanków poprzez stworzenie im dobrych warunków do zabawy i nauki oraz kształtowanie osobowości dziecka pozytywnej społecznie – ze szczególnym uwzględnieniem tolerancji, otwartości na drugiego człowieka, samodzielności, wiary we własne możliwości.