6:30 - 8.20

Powitanie dnia w przedszkolu 

Własna aktywność dzieci:
• zabawy w kącikach zainteresowań
• wykonywanie zadań indywidualnych, praca wyrównawcza
• zabawy konstrukcyjne, dydaktyczne, manipulacyjne
• pomoc w przygotowaniu do zajęć
• ćwiczenia i zabawy ruchowe                                                                       

8.20-8.30

Przygotowanie do śniadania
• zabiegi higieniczne, czynności porządkowe

8.30-9.00

Śniadanie

9.00-9.55

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową:

  • zajęcia i zabawy edukacyjne
  • język angielski
  • ćwiczenia gimnastyczne

 Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

Przygotowanie do posiłku
• zabiegi higieniczne, czynności porządkowe

9.55-10.10

II Śniadanie

10.10-10.30

Dzieci starsze - 5, 6 latki - zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową
Dzieci młodsze - 3, 4 latki - zabawy swobodne i zorganizowane.

10.30-11.30

Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym:
• zabawy organizowane i swobodne,
• gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka,
• obserwacje,
• prace w ogrodzie.

11.30-12.00

Przygotowanie do obiadu
• zabiegi higieniczne, czynności porządkowe

12.00-12.30

Obiad

12.30-14.20

Poobiedni relaks w przedszkolu

 Grupy młodsze:
• odpoczynek poobiedni,
• kwadrans na bajkę.
Grupy starsze:
• relaksacja przy muzyce,
• ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych,
• zajęcia dodatkowe,
• zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci,
• zabawy w kącikach zainteresowań,
• zabawy tematyczne,
• zabawy w terenie.

14.20–14.30

Przygotowanie do podwieczorku
• zabiegi higieniczne, czynności porządkowe

14.30-14.50

Podwieczorek

14.50-16.00 

Kontynuacja działalności edukacyjnej:
• zajęcia dodatkowe,
• zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe,
• praca wyrównawcza, indywidualna,
• zabawy dowolne według zainteresowań,
• zajęcia w małych zespołach,

16.00-17.00

Pożegnanie dnia w przedszkolu

 Własna aktywność dzieci:
• zabawy dowolne w sali lub na powietrzu.