Publiczne Przedszkole nr 90 zlokalizowane jest w Dzielnicy Targówek przy ul. Turmonckiej 7. Mieści się w budynku piętrowym, wolnostojącym z dala od samochodowego zgiełku.
   Przedszkole posiada przestronne, słoneczne i kolorowo zaaranżowane sale zabaw wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne, bogato wyposażoną salę gimnastyczną oraz duży ogród, który sprzyja aktywności ruchowej oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.
 
 
 
 
  
    Program wychowawczo - dydaktyczny dobierany jest tak, aby uwzględniał wszechstronny rozwój wychowanków poprzez stworzenie im dobrych warunków do zabawy i nauki oraz kształtował osobowość dziecka pozytywnej społecznie – ze szczególnym uwzględnieniem tolerancji, otwartości na drugiego człowieka, samodzielności, wiary we własne możliwości.
W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe:
  • rytmika,
  • gimnastyka korekcyjna,
  • język angielski,
  • tańce - zumba,
  • trening umiejętności społecznych,
  • zajęcia z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne.
    Kadra pedagogiczna to nauczycielki o wysokich kwalifikacjach zawodowych prowadzące zajęcia w oparciu o aktywne i nowatorskie metody dbające o podmiotowość każdego dziecka.
 
   W przedszkolu realizowane są programy, których celem jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród przedszkolaków: Czyścioszkowe Przedszkole, Akademia Zdrowego Przedszkolaka, Przyjaciele Zippiego, Kubusiowi przyjaciele natury, Szpital Pluszaka, EkoSzkoła oraz programy edukacyjne: Uczymy dzieci programować, Klucz do uczenia się, Finansowy elementarz, Optymistyczne przedszkole, Dziecięca kraina kreatywności, Miś w świecie literatury, Chronimy Dzieci.
Nauczycielki korzystają również z programów własnych: Przedszkole na zielonej ścieżce zdrowia, Przedszkolak przyszłym czytelnikiem, Mówię ładnie i poprawnie.
 
Działania nauczycieli wspiera logopeda oraz psycholog.
Personel pomocniczy to pracownicy z praktyką tworzący dobry wizerunek przedszkola.
 
Zapraszamy !!!