Rzecznik Praw Dziecka
ul. Chocimska 6
00-791 Warszawa  
telefon: (22) 583 66 00  
Adres poczty elektronicznej:  rpd@brpd.gov.pl 
Adres strony internetowej: Rzecznik Praw Dziecka (brpd.gov.pl)
 
Bicie czas z tym skończyć !!!
 
Gdy wiesz lub podejrzewasz, że dziecko jest krzywdzone zadzwoń!
  • Fundacja Dzieci Niczyje 22 616-19-69
  • Komitet Ochrony Praw Dziecka 22 626-94-19
  • Rzecznik Praw Dziecka 22 583 66 00  
  • Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii" 22 668-70-00
  • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 22 826-10-16
  • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12