Przedszkole przy ul. Turmonckiej 7 powstało w 1976 roku. Otrzymało wówczas numer 322. Kilkakrotnie zmieniało swoją numerację. Numer 29 obowiązywał w latach 1991 - 1995, z kolei numer 10 w latach 1995 - 2004, natomiast numer 90 przedszkole posiada od 2004 roku. Placówka początkowo składała się z 4 oddziałów przedszkolnych. Okazało się to niewystarczające dla wszystkich chętnych kandydatów na przedszkolaków. Dlatego władze oświatowe zdecydowały utworzyć kolejny - piąty oddział. W odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne, co bezsprzecznie łączy się z rozbudową Targówka, w 2008 roku utworzono kolejny, szósty oddział. 
 
Pierwszą dyrektorką Przedszkola Nr 90 została Barbara Muszyńska (1976 - 1983). 
W kolejnych latach funkcję dyrektor Przedszkola sprawowały:
 • Krystyna Skowrońska (1983 - 1984),
 • Danuta Grobelna (1884 - 1986),
 • Anna Jurek (1986 - 1993),
 • Halina Roicka (1993 - 1995),
 • Małgorzata Bukowska (1995 - 2002),
 • Katarzyna Kobylińska (2002 - 2007),
 • Barbara Godowska (2007 - 2017).
Od 2017 roku dyrektorem jest Edyta Jaskulska.
   Wychowankowie rozwijają swoje zainteresowania podczas zajęć dodatkowych takich jak: rytmika, język angielski, gimnastyka korekcyjna. Dodatkowo zgodnie z prośbami rodziców, zorganizowano zajęcia z tańca nowoczesnego oraz judo. 
W celu kreowania patriotycznej postawy u dzieci, Przedszkole Nr 90 od roku 2008 organizuje co roku Przegląd Pieśni Patriotycznej, w którym biorą udział wszystkie przedszkola z Targówka. Jako pierwsza w dzielnicy, w 2005 roku, placówka przystąpiła  do "Klubu Czytających Przedszkoli" Ireny Koźmińskiej.
W  roku 2018 zmodyfikowano Przegląd Pieśni Patriotycznej, który obecnie organizowany jest pod tytułem Przegląd Twórczości Patriotycznej oraz dodatkowo wprowadzono do oferty przedszkola kolejne dzielnicowe konkursy :
 • Przegląd Teatrzyków Kukiełkowych w którym nagrodą główną są bilety ufundowane przez Teatr Rampa,
 • Plener Malarski we współpracy z Przedszkolem Nr 125 "Pod Złotym Promykiem"
 • Projekt edukacyjny z zakresu praw dziecka „Mamy swoje prawa” we współpracy z Przedszkolem nr 432. 
   W roku 2018, przedszkole otrzymało tytuł "Najlepsza Inicjatywa" w projekcie Warszawskie Święto Drzewa - MiIlion drzew dla Warszawy. Natomiast rok poźniej, przedszkole uzyskało certyfikat programu profilaktyki przemocy wobec dzieci "Chronimy dzieci", którego organizatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. 
   
   Rodzice zachęcani są do czynnego udziału w życiu placówki poprzez organizację zebrań, dni otwartych, konkursów oraz organizowanie uroczystości rodzinnych takich jak: Piknik Rodzinny, warsztaty świąteczne, Święto Mamy i Taty, Rajd rowerowy z okazji Dnia Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, Kiermasze Świąteczne.
   Dobre relacje z rodzicami zaowocowały wspólnym i aktywnym uczestnictwem w Teatrze Rodziców Optymistyczni Prawie Aktorzy. W roku 2019 r. przedszkolny Teatr Rodzica zajął 3 miejsce w Przeglądzie Grup Teatralnych Warszawskich Przedszkoli organizowanym przez Przedszkole Nr 253 Akademia Pana Kleksa i Wolskie Centrum Kultury.
 
   Przedszkole pozyskuje pieniądze na wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
W 2021 roku projekt Ta piękna ziemia, to nasze Mazowsze czyli podróż po kulturze regionu uzyskał dofinansowanie w ramach programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne. 
 
   W roku 2021 nasze przedszkole zostało zgłoszone przez rodziców dzieci do nagrody Przedszkole Roku w akcji Nauczyciel i Przedszkole na Medal - największym plebiscycie edukacyjnym w Polsce, który w województwie mazowieckim jest prowadzony przez "Polska Times". 
Jednocześnie nominację do tytułu Nauczyciel na Medal otrzymał także pracujący w  przedszkolu nauczyciel: Karolina Golik.
   W 2022 roku przedszkole pozyskało środki unijne w wysokości 10 614, 00 Euro na realizację projektu Eko - przedszkolaki przyszłości w tym na zorganizowanie mobilności zagranicznych w ramach programu Erasmus+, akcja KA 101 "Mobilności kadry edukacji szkolnej".
 
   W trosce o wysoką jakość świadczonych usług, praca przedszkola ustawicznie podlega weryfikacji. Miernikiem jest radość dzieci, zadowolenie rodziców, satysfakcja zespołu z osiągnięć i efektów wspólnej pracy - dowodem są:
 • dyplomy,
 • puchary,
 • laurki od dzieci, 
 • podziękowania rodziców – Kronika Przedszkola
 • certyfikaty
 • podziękowania za współpracę z instytucjami prowadzącymi działalność charytatywną
 • podziękowania Burmistrza Dzielnicy Targówek za organizowanie konkursów  i projektów.
   W roku 2021 dzięki staraniom rady pedagogicznej i rady rodziców udało się przeprowadzić wewnętrzny konkurs na nazwę placówki. Rodzice wraz z dziećmi oraz pracownicy przedszkola dokonali wyboru imienia "Entliczek Pentliczek". Uroczyste nadanie przedszkolu imienia odbyło się 20 stycznia 2022 roku.
 
   W roku 2023 placówce przyznano Akredytację Erasmusa w latach 2024 - 2027, w tym na zorganizowanie 15 mobilności zagranicznych w ramach programu Erasmus+, akcja KA 101 "Mobilności kadry edukacji szkolnej".
  Dodatkowo nawiązaliśmy współpracę z Ei System i jako patronackie przedszkole w Warszawie bierzemy udział w programie Przedszkole 3D. W ramach podjętej współpracy otrzymaliśmy drukarki 3D oraz długopisy 3D, dzięki którym Nasze przedszkolaki wkroczą w zaawansowany świat technologii.
   Przedszkole zostało także zakwalifikowane do programu Archi - przygody, organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury oraz  uzyskało dofinansowanie projektu edukacyjnego W Entliczku Pentliczku z matematyką konstruujemy i ją trenujemy w ramach programu grantowego "Rosnę z matematyką".
   W październiku z okazji Dnia Edukacji Narodowej nasze nauczycielki otrzymały wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz oświaty warszawskiej: Anna Owczarczyk - Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy a Dyrektor Edyta Jaskulska - Nagrodę Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
   
  W styczniu 2024 roku, przedszkole uzyskało dofinansowania na projekt edukacyjny Targówek - odkrywamy miejsce, w którym mieszkamy w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.
   W czerwcu 2024 roku zdobyliśmy nagrodę w kategorii "Przedszkola" w IX edycji Konkursu Najlepsze przedszkolne i szkolne przestrzenie uczenia się za projekt "Naturalistyczny ogród".