Program "Z kulturą i sztuką uczę się iść optymistycznie przez świat"
Autor - Małgorzata Bukowska, Katarzyna Sobieraj
 

Cele programu:

- rozszerzenie uczestnictwa dzieci w kulturze poprzez udział dzieci w przeglądach artystycznych, oglądanie przedstawień teatralnych oraz słuchjanie koncertów muzycznych

- zwiększenie roli kultury w procesie edukacji

- przygotowanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym

- rozwijanie aktywności twórczej dzieci, kreatywności i wyobraźni poprzez udział w konkursach plastycznych, wokalno - muzycznych

- podnoszenie jakości i upowszechnianie nowoczesnych metod edukacji kulturalnej

- kształtowanie odpowiednich wzorców i zachowań

- integracja z różnymi środowiskami artystycznymi

 

Treści programowe:

- Dziecko i teatr - cykl zajęć dotyczących: przedstawień teatralnych. Ich celem jest zapoznanie dzieci ze sztuką teatralną, poznanie różnych środków artystycznych, rekwizytów używanych w teatrze.

- Dziecko i muzyka - cykl zajęć umożliwiających dziecku częstych kontaktów z muzyką, kształcenie umiejętności odbioru i rozumienia muzyki, kształcenie słuchu muzycznego i poczucia rytmu oraz umiejętności współpracy w zespole teatralnym i muzycznym

- Dziecko i plastyka - część poświęcona twórczości plastycznej dziecka. Podczas działań plastycznych, pod kierunkiem nauczyciela dziecko pozna różne techniki plastyczne, nauczy się rozpoznawać i tworzyć barwy oraz rozwinie sprawność manualną.