Program Eco - School to międzynarodowy, dynamicznie rozwijający się program, w którym zachęcamy młodych ludzi do angażowania się w ochronę środowiska naturalnego. Wszystko zaczyna się w grupie, następnie obejmuje przedszkole i ostatecznie sprzyja pozytywnym zmianom w całej społeczności. Dzięki programowi Eco - Schools młodzi ludzie doświadczają pozytywnego wpływu swoich działań. Zwieńczeniem tych działań jest certyfikacja i prestiż, który towarzyszy przyznaniu Zielonej Flagi. 

Program Eko-Szkoły jest idealnym sposobem, aby placówki wkroczyły na ważną ścieżkę prowadzącą do poprawy stanu środowiska naturalnego zarówno w przedszkolu, jak i w społeczności lokalnej, jednocześnie mając pozytywny wpływ na życie młodych ludzi, ich rodzin, pracowników szkół i władz lokalnych przez całe życie.

 

OBEJMUJE WSZYSTKICH

Łącząc naukę z praktycznymi doświadczeniami, cały program jest prowadzony zgodnie z kompleksowym, partycypacyjnym podejściem, w którym uczestniczą zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i cała społeczność lokalna.

 

POPRAWIA ŚRODOWISKO PRZEDSZKOLNE

Program Eko-Szkoły jest idealnym sposobem, aby szkoły wkroczyły na ważną ścieżkę prowadzącą do zwiększenia ich wpływu na środowisko, co z kolei prowadzi do bardziej zrównoważonego, mniej kosztownego i bardziej odpowiedzialnego środowiska przedszkolnego.

 

MOTYWUJE

Eko-szkoły zachęcają uczestników do angażowania się w rozwiązywanie problemów środowiskowych na poziomie, na którym mogą zobaczyć namacalne rezultaty, zachęcając ich tym samym do uświadomienia sobie, że naprawdę mogą coś zmienić.

 

DOSKONALI POSTAWĘ

Eko-Szkoły zaszczepiają uczniom poczucie odpowiedzialności i rozwijają w nich zrównoważony sposób myślenia, który mogą stosować na co dzień. Zaszczepiają wszystkim zaangażowanym chęć do czynienia zmian i rozpowszechniania proaktywnych zachowań wśród rodziny i przyjaciół, oraz ostatecznie przekazywania nowych wzorców przyszłym pokoleniom.