O akcji: 
Konkurs polega na zbieraniu bilonu o jak największej wadze w okresie trwania konkursu. Zwycięży ta grupa, która zbierze monety o największej wadze w przeliczeniu na jednego wychowanka.
Cel:
Celem konkursu jest wsparcie funduszu, z którego wypłacane są stypendia oraz wsparcie dla dzieci i młodzieży, wychowanków Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Wsparcie umożliwia im rozwój talentów oraz pasji. Dzięki niemu młodzież zdobywa przydatną wiedzę oraz poznaje sposoby na jej praktyczne wykorzystanie.