Przedszkole przystąpiło do programu celem rozwijania zainteresowania u dzieci i młodzieży poprzez wspieranie i promowanie czytelnictwa. W ramach realizacji programu placówka uzyskała dofinansowanie w wysokości 3000 zł na zakup nowości wydawniczych, doposażenie biblioteki przedszkolnej oraz na działania promujące czytelnictwo.