"Pola Nadziei" celem programu jest pozyskanie środków na potrzeby hospicjów i propagowanie idei opieki hospicyjnej  w społeczeństwie oraz utrzymanie hospicjów. Symbol akcji - w ogródku przedszkolnym zakwitają żonkile.

Pola Nadziei to nie tylko wkład w pomoc bardzo chorym, ale także w budowanie cywilizacji nadziei, miłości i pokoju. Na co dzień obserwujemy, że jest wiele osób życzliwych, otwartych na potrzeby słabszych. Tę wrażliwość kształtują rodzina, przedszkole i szkoła. Także i my, w ruchu hospicyjnym staramy się pielęgnować i rozwijać wartości, które umożliwiają niesienie skutecznej pomocy ludziom zmagającym się z chorobą nowotworową. Wprowadzając nowoczesne leki i procedury leczenia pamiętamy, że kluczową rolę w trudnym okresie choroby odgrywa drugi człowiek.