10 kroków ku temu by stać się lepszym rodzicem

 

  1. Miłość jest najważniejszą potrzebą wszystkich dzieci
  2. Słuchaj uważnie tego, co mówi Twoje dziecko
  3. Granice są potrzebne nawet w najbardziej kochającym się związku
  4. Śmiech pomaga rozładować napięte sytuacje
  5. Postrzeganie świata z perspektywy dziecka
  6. Chwal i zachęcaj swoje dziecko
  7. Szanuj swoje dziecko tak, jak szanowałbyś (szanowałabyś) dorosłego
  8. Ustal porządek dnia
  9. W każdej rodzinie potrzebne są pewne zasady
  10. Nie zapominaj o własnych potrzebach