PRAWA DZIECKA - PRAWAMI CZŁOWIEKA

 

I. CZYM SĄ PRAWA CZŁOWIEKA?

Prawa człowieka można określić jako podstawowe standardy, bez których ludzie nie mogą spokojnie żyć i rozwijać się. Odmowa poszanowania praw człowieka stanowi nie tylko osobistą krzywdę dla jednostki, ale sprzyja też pojawieniu się niepokojów społecznych i politycznych wewnątrz społeczeństw i między narodami. Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej uważa się za podstawę wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie.

 

II. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWA CZŁOWIEKA

Najczęściej uznawanym zbiorem praw człowieka na świecie jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka przyjęta jednogłośnie 10 grudnia 1948r.

przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Na podstawie tej deklaracji poszczególne państwa tworzyły swoje prawo wewnętrzne (konstytucje).

 

III. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWA DZIECKA

Jednym z najważniejszych dokumentów, w którym spisane są prawa dziecka, jest Konwencja o Prawach Dziecka. Konwencja ta to międzynarodowy dokument, który podpisują państwa i zobowiązują się przestrzegać zapisanych w nim praw. Polska podpisała Konwencję o Prawach Dziecka 7 czerwca 1991 roku i od tego momentu jej przepisy obowiązują także w Polsce.

 

KORCZAKOWSKIE PRAWA DZIECKA :

 

1. Prawo do radości.

2. Prawo do wyrażania swoich myśli i uczuć.

3. Prawo do szacunki.

4. Prawo do nauki przez zabawę i bycie sobą.

5. Prawo do niepowodzeń i łez.

6. Prawo do własności.

7. Prawo do bycia sobą.

8. Prawo do niewiedzy.

9.Prawo do upadków.

10.Prawo do tajemnicy.

 

Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym,

Że dziecko to także człowiek, tyle, że jeszcze mały.

Dlatego ludzie uczeni, którym za to należą się brawa,

Chcąc wielu dzieci los odmienić, spisali dla was mądre prawa.

Więc je na co dzień i od święta spróbujcie dobrze zapamiętać.

Tak się w wiersze poukładały prawa dla dzieci na całym świecie,

Byście w potrzebie z nich korzystały najlepiej, jak umiecie.

 

Podpisali:

Król Maciuś Pierwszy

Minister Baron von Rauch

 

 

O PRAWACH DZIECKA

Nikt mnie nie ma prawa siłą zmuszać do niczego,

A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi.

Ja mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać

I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.

Jeśli mama, brat lub tata już nie mieszka z nami,

Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania.

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,

A gdy różnię się od innych to jest moja sprawa.

 Marcin Brykczyński