Logopeda Pani Angelika Członka
 
Dyżur w przedszkolu:
poniedziałek 8:30 - 12:00
wtorek 7:00 - 12:30
piątek 8:30 - 16:00

Adres e-mail: ACzlonka@eduwarszawa.pl

 

     Mowa według Stanisława Grabiasa, polskiego logopedy oraz językoznawcy, to „zespół czynności, jakie przy udziale języka wykonuje człowiek, poznając rzeczywistość i przekazując jej interpretację innym uczestnikom życia społecznego”. Mowa niewątpliwie odgrywa kluczową rolę w życiu  każdego człowieka.
    Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym jest bardzo ważny, ponieważ w tym okresie dziecko opanowuje najwięcej głosek, uczy się, jak funkcjonować w grupie rówieśniczej, jak rozpoznawać emocje, być samodzielnym i nawiązywać kontakty oraz poznaje konwenanse. Rozwój mowy w tym okresie jest również zróżnicowany, ponieważ u znacznej ilości dzieci oprócz opóźnionego rozwoju mowy, występuje również wiele wad wymowy lub zaburzeń słuchu fonematycznego i syntezy słuchowej, czy też samej niechęci do mówienia.
W literaturze naukowej wyróżnia się okresy kształtowania się mowy, których podstawowym kryterium jest wiek dziecka.
 
Etapy kształtowania się mowy dziecka wg. L. Kaczmarka:
  • etap przygotowawczy (od 3 do 9 miesiąca życia płodowego), w którym wykształcają się związki narządów mowy oraz tworzą się ograny nadawcze, przygotowujące drogi nerwowe i oddechowe, oraz organy kontrolujące ośrodek: słuchu, wzorku i czucia;
  • okres melodii (od 0 do 1 roku życia), w którym dziecko powinno poprawnie wymawiać głoski: a, e, m, b, t, d, n, j, niekiedy i;
  • okres wyrazu (od 1 do 2 roku życia), w którym dziecko powinno poprawnie wymawiać głoski: a, o, e, u, i, y, p, b, pi, m, t, d, n, ń, ś, k, ki, j;
  • okres zdania (od 2 do 3 roku życia), w którym dziecko powinno poprawnie wymawiać głoski: a, o, e, u, i, y, p, b, pi, bi, m, mi, t, d, n, ń, ś, k, ki, j, f w, fi, wi, k, g, ki, gi, ch, l, li, j, chi, ś, ź, ć, dź, sporadycznie: s, z, c, dz, sz, rz, cz, dż;
  • okres swoistej mowy dziecka (od 3 do 7 roku życia), gdy w mowie dziecka utrwalają się prawidłowe głoski: s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, r.
Jako logopeda dbam o to, by każdego roku szkolnego wszystkie dzieci wzięły udział w przesiewowych badaniach logopedycznych, na podstawie których są kwalifikowane na zajęcia logopedyczne w placówce. Dzięki stałej współpracy rodziców i opiekunów oraz ich  aktywnego udziału w prowadzonej terapii, utrwalamy wspólnie przerabiany materiał, i uzyskujemy szybsze efekty naszej pracy.