Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

1. Agnieszka Detlaf - Przewodnicząca Rady Rodziców 

2. Mateusz Gontarz - Wiceprzewodniczący Rady Rodziców

3. Agnieszka Szymkowska - Sekretarz

4. Patrycja Klimczyk - Skarbnik

 

Komisja Rewizyjna:

1. Grażyna Szmajda - Przewodnicząca Komisji

2. Paulina Gutowska - Członek Komisji