Kontakt do Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 
Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Joanna Saj-Żukowska, z którą w sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie się Państwo skontaktować pisząc na adres e- mail: iod_js@dbfotargowek.pl
 
Zastępcą Inspektora Ochrony Danych  Osobowych- panią Nadią Snopek można kontaktować się pod adresem: iod_as@dbfotargowek.pl