Konkurs logopedyczny
„Wielkanocna gra logopedyczna”

Konkurs jest dedykowany do dzieci Przedszkola nr 90 „Entliczek Pentliczek”.

Cele konkursu:

 • zaprezentowanie umiejętności twórczych, logicznych oraz plastycznych przedszkolaków;
 • wzbogacenie bazy dydaktycznej zajęć logopedycznych;
 • upowszechnianie wiedzy logopedycznej;
 • pobudzanie wyobraźni i aktywności twórczej;
 • rozwijanie kompetencji językowej.

 

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 90 „Entliczek Pentliczek”.
 2. Koordynatorem konkursu jest Angelika Członka – logopeda.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich dzieci z Przedszkola nr 90 „Entliczek Pentliczek”.
 4. Gra dydaktyczna powinna dotyczyć:
  - ćwiczeń oddechowych np. dmuchanie na jakiś przedmiot, przenoszenie kawałków papieru za pomocą słomki, dmuchanie mocno/ delikatnie na piórko, dmuchanie jakiegoś przedmiotu do celu tzw. bramki;

- ćwiczeń artykulacyjnych (buzi i języka) np. wypychanie językiem policzków, uśmiechanie się, robienie dzióbka – przesyłanie buziaków, oblizywanie się, chowanie górnej/ dolnej wargi, przesuwanie językiem po górnych/ dolnych zębach, przesuwaniem językiem po podniebieniu, kląskanie, glonojad, próby dotknięcia językiem do nosa, wyciąganie języka wąskiego/szerokiego na brodę, przesuwanie językiem od jednego do drugiego policzka;

- prawidłowej wymowy głosek w izolacji/ z samogłoskami/ w wyrazach/ w zdaniach np. dla głoski S: wypowiadamy wydłużone [s] (w izolacji) ss…/ z samogłoskami SA, SE, SO, SU, SY, SI/ sanki, samolot, sok, sala, skan/ Lata osa koło nosa, Gustaw ma wąsy.

- motoryki małej np. rzucanie kostką, przekładanie kart, precyzyjne układanie czegoś.

5. Wybór rodzaju gry jest dowolny np. domino, gra planszowa (z kostką i pionkami), gra memory/ gra w pamięć, gra karciana.

6. Gra powinna zawierać instrukcję oraz ewentualne reguły gry.

7. Każda gra powinna być podpisana: imię i nazwisko dziecka, nazwa i/lub numer grupy przedszkolnej.

8. Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy w formie papierowej oraz drobny upominek.

9. Gry przechodzą na własność organizatora.

10. Termin składania gier do: 11.04.2022 r., miejsce: sekretariat przedszkola.

11. Najciekawsze prace zostaną wyłonione przez komisję konkursową powołaną przez organizatora, w skład której wchodzą:

12. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone 14.04.2022 r. na stronie internetowej przedszkola oraz na facebook’u.

 

Serdecznie zapraszamy!!