Program "Optymistyczne przedszkole"
Autorzy - Irena Dzierzgowska, MIrela Nawrot
 
 
Program „Optymistyczne Przedszkole” rozpoczął się w 2004 roku i trwa do dziś. Mówi się potocznie „Piękniejsza edukacja dla małego dziecka”. Skierowany jest do przedszkoli publicznych, niepublicznych, prywatnych, alternatywnych form wychowania przedszkolnego. Jest programem samokształceniowym. Nauczyciele otrzymują materiały, które stanowią inspirację do ich własnych przemyśleń i ćwiczeń z dziećmi. Autorkami programu są śp. Irena Dzierzgowska wiceminister Edukacji Narodowej w latach 1997-2000, pełna optymizmu i wiary w przyszłość edukacji, autorka wielu publikacji dla Oświaty, Mirela Nawrot dyrektorka Ośrodka „Partner”, wykładowca uczelni wyższej, dyrektorka Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka”, autorka publikacji dla przedszkoli, optymistka, osobiście zna dr Martina E.P. Seligmana, twórcę teorii wyuczonej bezradności, zaliczanego do grona najbardziej wpływowych psychologów XXI wieku.
Program „Optymistyczne Przedszkole” to ciekawa oferta dla nauczycieli, rodziców, dzieci i placówki. Jest zgodny z założeniami Podstawy Programowej, wynikającej z obowiązującego prawa oświatowego dla przedszkoli. Posiada recenzję naukową UAM Poznań.
Program zawiera 7 modułów. Każdy moduł zawiera zestaw materiałów a w nim: zasady postępowania, sposoby motywowania dzieci do zajęć, ćwiczenia, testy, przykłady różnych zabaw dla dzieci, narzędzia badawcze, prezentacje multimedialne dla nauczycieli, narzędzie do monitorowania Podstawy Programowej, szkolenia dla rodziców i materiały szkoleniowe dla rodziców jak wychować optymistę. Przedszkole otrzymuje tablicę „Optymistyczne Przedszkole”, recenzję naukową, licencję na realizacje programu, certyfikat „Optymistyczne Przedszkole” po zrealizowaniu programu.
 • Moduł czerwony – wychowanie. W teczce tej znajdziesz przykładowy program wychowawczy, zasady postępowania dzieci, grę edukacyjną, „Mały menedżer”. Bajki o wychowaniu – o tolerancji, optymizmie, o zaradności. Scenariusze zajęć wychowawczych, przykłady różnych zabaw.
 • Moduł pomarańczowy – inteligencje wielorakie. W teczce tej znajdziesz sposoby urządzania sal, które promują zainteresowania przedszkolaków, testy ułatwiające ocenę inteligencji wielorakiej u dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Moduł żółty – sukces dziecka. W teczce tej znajdziesz model paszportu i sposoby motywowania dzieci do zajęć. Ćwiczenia, które ułatwią Ci chwalenie i krytykowanie złych zachowań u dzieci. Zabawy ułatwiające dzieciom nabywanie pewności siebie. Cechy optymisty.
 • Moduł zielony – umiejętności. W teczce tej znajdziesz arkusze obserwacji umiejętności dzieci, testy optymizmu.
 • Moduł niebieski – optymistyczni rodzice. W teczce tej znajdziesz zasady prowadzenia Klubu Rodziców, przykład biuletynu „Optymistyczne Dzieci” szkolenia dla rodziców a także rady dla rodziców, jak rozwijać w domu inteligencję emocjonalną dziecka.
 • Moduł granatowy – optymistyczny personel. W teczce tej znajdziesz sposoby doskonalenia personelu. Scenariusze szkoleń, przykłady koncepcji pracy i sporo o nadzorze pedagogicznym.
 • Moduł fioletowy – promocja przedszkola. W teczce tej znajdziesz sposób wykorzystania programu „Optymistyczne Przedszkole” do stworzenia nowej oferty dla swoich klientów.
Trwałe efekty programu :
 • Publikacje przedszkoli, prace dyplomowe nauczycieli z wychowania przedszkolnego.
 • Coroczne zjazdy optymistycznych przedszkoli w Polsce.
 • Innowacje pedagogiczne zarejestrowane w Kuratoriach Oświaty w Polsce.
 • Co roku wręczanie prestiżowej nagrody „Perła Optymizmu” dla najbardziej optymistycznych dyrektorek i nauczycielek w Polsce.
 • Co roku wręczanie prestiżowej nagrody „Herb Optymizmu” dla wytrwałych przedszkoli w programie.
 • Autorskie publikacje dyrektorek i nauczycielek z optymistycznych przedszkoli „Optymistyczne bajki o dobrym wychowaniu”.
 • Udział przedszkoli w ogólnopolskich konkursach prowadzonych przez optymistyczne przedszkola.
 • Szkolenia rad pedagogicznych, rodziców wg potrzeb placówki.
 • Szkolenia dla kadry kierowniczej „Menedżer optymizmu”.
 • Wymiana doświadczeń „Regionalne Dobre Praktyki w Optymistycznym Przedszkolu”.
 • Sieć uczących się przedszkoli Supeł.
 • Integracja środowiska wychowania przedszkolnego w Polsce.