Tytuł projektu: „Optymistyczny Entliczek Pentliczek poznaje przyjaciół w Rzeszowie”
 
Uczestnicy projektu: dzieci z Przedszkola nr 90 w Warszawie oraz dzieci z Przedszkola Publicznego Sióstr Serafitek z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie
Czas realizacji: listopad 2022 r. – czerwiec 2023 r.
Koordynator projektu: Izabela Cieślak
 
Cele:
  • nawiązanie stałej współpracy z przedszkolem w Rzeszowie;
  • współorganizowanie różnych form zajęć otwartych;
  • wymiana doświadczeń między placówkami;
  • prezentowanie oferty edukacyjnej;
  • kształtowanie postawy tolerancji wobec wszystkich dzieci;
  • rozbudzanie w dzieciach optymistycznych emocji, takich jak: empatia, szacunek do drugiego człowieka, radość z twórczego działania, wiara w siebie i własne możliwości;
  • zaspokajanie u dzieci ciekawości związanej z innym regionem Polski;
  • integracja zespołu grupowego;
  • zachęcanie dzieci do spędzania czasu oraz wspólnych zabaw w ogrodzie przedszkolnym jako źródła zdrowia fizycznego i psychicznego.
 
Opis projektu:
Projekt „Optymistyczny Entliczek Pentliczek poznaje przyjaciół w Rzeszowie” ma na celu nawiązanie współpracy między placówkami. Zależy nam na wspólnej wymianie doświadczeń, poznawaniu regionów Polski – Warszawy i Rzeszowa oraz rozbudzanie takich emocji, jak wiara w siebie i własne możliwości, a także radość z twórczego działania. Poprzez wysyłanie drogą listowną co miesiąc prostych zadań, chcemy zachęcić dzieci do poszukiwania rozwiązań stawianych przed nimi zadań, dzielenia się swoimi doświadczeniami i radością z rówieśnikami z innego miasta. Projekt realizowany będzie na przestrzeni miesięcy listopad 2022 r. – czerwiec 2023 r. Zadania przewidziane w projekcie są tak przemyślane, aby budziły dziecięcą radość oraz zainteresowanie. Oprócz zadań wysyłane będą również propozycje zabaw na świeżym powietrzu. Zależy nam na integracji grupy oraz czerpaniu naturalnego zainteresowania się naturą. Jak sam tytuł projektu wskazuje, chcemy się poznać – poznać swoje regiony, tradycje, zainteresowania, zabytki czy talenty – tak jak poznają się przyjaciele.