Projekt „Raz, dwa, trzy – technologia, Ja i Ty!”

 

Projekt „Raz, dwa, trzy – technologia, Ja i Ty!” odpowiada na potrzeby edukacyjne dzieci zdolnych oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Motywacją do jego realizacji było chęć usprawnienia rozwoju dzieci poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technologii w edukacji. Kształtowanie ich kompetencji cyfrowych i pobudzanie do twórczego myślenia, podnosząc ich możliwości edukacyjne. Stosując w rozwoju przedszkolaków nowoczesne technologie mamy możliwość kształcenia innowacyjnych form edukacji oraz rozbudzanie ich inwencji twórczej, kreatywności, zaangażowania i uczestnictwa w cały procesie edukacyjnym. Dodatkową motywacją do wdrożenia projektu był dwutygodniowy wyjazd zagraniczny, na którym jego autorki, Pani Angelika i Pani Iza, poznały wiele aplikacji oraz stron internetowych, zaznajomiły się z tajnikami i sposobami wykorzystywania wysokich technologii w edukacji. Ponadto nawiązały współprace międzynarodowe, dzięki którym realizują projekty przez platformę eTwinning. Głównym celem projektu były usprawnianie rozwoju dzieci poprzez świadome wykorzystywanie nowoczesnych technologii w edukacji oraz prawidłowe kształtowanie dzieci zdolnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szczegółowymi celami projektu były:

  • poznanie podstawowych zasad korzystania z internetu,
  • aplikacji multimedialnych oraz stron internetowych,
  • upowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii,
  • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań informatycznych,
  • rozbudzanie inwencji twórczej i kreatywności,
  • rozwijanie elementarnych podstaw kodowania,
  • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia oraz wyobraźni przestrzennej.

Poprzez realizację projektu wśród dzieci wzbudzono kreatywne, logiczne i twórcze myślenie, zwiększono zainteresowanie tematem informatyki oraz kodowania. Dodatkowo wykształtowano w nich wzrost samodzielności, umiejętności poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytania, w sposób świadomy i bezpieczny. Ponadto dzieci nauczyły się współpracować w grupach, szukać kompromisów i rozwiązań.