Projekt edukacyjny W Entliczku Pentliczku z matematyką konstruujemy i ją trenujemy realizowany w ramach przyznanego grantu Fundacji mBanku.

 

Założenia projektu:

Projekt polega na zwiększeniu wiedzy dzieci z zakresu edukacji matematycznej poprzez zorganizowanie zajęć, warsztatów, kart pracy i zabaw z wykorzystaniem różnych klocków. Dzieci będą rozpoznawać i nazywać kolory oraz kształty, porównywać, klasyfikować, poznawać relacje przestrzenne i liczyć.

Cel ogólny:
- rozwijanie kompetencji matematycznych związanych z postawą proekologiczną;
- rozwijanie umiejętności interdyscyplinarnego podejścia do wiedzy matematycznej;
- rozwijanie umiejętności konstrukcyjnych i logicznego myślenia u dzieci.