Program "Przedszkolak  przyszłym czytelnikiem"
Autor - Małgorzata Bukowska

 

Założenie programu:
Założeniem programu jest budzenie motywacji czytelniczych przygotowanie dziecka do tego, aby w przyszłości stało się dojrzałym czytelnikiem, zdolnym świadomie wybierać i oceniać książkę, a także obcować z nią w sposób refleksyjny i twórczy.
Cele ogólne:
 • rozwijanie zainteresowań  czytelniczych
 • poznanie utworów literatury dziecięcej / opowiadań, bajek, wierszy/
 • rozbudzanie motywacji do samodzielnego sięgania po książki
Cele szczegółowe:
wprowadzenie dzieci w świat literatury
zachęcenie dzieci do samodzielnego korzystania z książek, ze zwróceniem uwagi na właściwe obchodzenie się z nimi
zapoznanie z popularnymi utworami dziecięcymi
wzbogacenie zasobu pojęć i słownictwa
doskonalenie wyrazistej mowy i poprawności gramatycznej wypowiedzi
ukształtowanie umiejętności formułowania własnych spostrzeżeń i myśli
budzenie zainteresowania książką poprzez zabawy literacko - teatralne, plastyczne, wycieczki oraz atrakcyjny "kącik książek" w sali przedszkolnej
zapoznanie dzieci z zasadami korzystania z biblioteki publicznej
rozumienie przesłania moralnego utworów literackich: zło jest ukarane, dobro - zawsze zwycięża
integrowanie grupy poprzez wspólną zabawę, naukę i pracę
 
Treści edukacyjne:
 1. Zapoznanie dzieci z popularnymi utworami dziecięcymi
 2. Zorganizowanie w sali nowoczesnego kącika książek
 3. Nawiązanie współpracy z biblioteką publiczną
 4. Od autora - do czytelnika 
 5. Literatura dziecięca jako inspiracja do zabaw teatralnych, muzycznych, ruchowych i działalności plastycznej
 6. Aktywne uczestnictwo w różnego typu spektaklach teatralnych w przedszkolu a także w przedstawieniach w teatrach warszawskich
 7. Książka źródłem informacji
 8. Książka jako źródło wartości estetycznych i wychowawczych