Ogólnopolski program upowszechniania czytania „Ratownicy Czytelnictwa” - II edycja – #WszystkieRęceNaPokład
 
W ramach Programu "Ratownicy czytelnictwa", placówki oświatowe zobowiązują się podjąć działania na rzecz czytelnictwa w następujących obszarach:
1) działania skierowane do dzieci (#obszar1dzieci),
2) akcje rozwijające kompetencje nauczycieli (#obszar2nauczyciele),
3) inicjatywy czytelnicze skierowane do rodziców dzieci (#obszar3rodzice),
4) budowanie wspólnoty przedszkolnej wokół czytelnictwa (#obszar4współpraca),
5) współpraca placówki z zewnętrznymi instytucjami