Tytuł projektu: Poznajemy naszych przyjaciół z Ukrainy i ich kulturę
Cel: przedsięwzięciach, które pozwalają na integrację i lepsze poznanie się
Czas realizacji: marzec 2023- czerwiec 2023
Koordynatorzy: Izabela Cieślak, Katarzyna Paśkiewicz
 
Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie wiedzy wśród dzieci na temat kultury Ukrainy poprzez pokazanie jej piękna, obyczajów i tradycji. Dzieci zapoznają się z malarstwem, muzyką, literaturą, tańcami czy potrawami. Projekt będzie realizowany w grupach III, IV, V i VI.
 

«Знайомимося з друзями з України та їх культурою»

Проект спрямований на розширення знань дітей про культуру України шляхом показу її краси, звичаїв і традицій, а також ознайомлення з живописом, музикою, літературою, танцями та стравами. Проект реалізовуватиметься у групах III, IV, V та VI.