Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "W tekturowym świecie dobrze bawić się będziecie"

Założenie projektu:
Istotną rolę w edukacji młodego pokolenia powinna zajmować ekologia. To na niej powinniśmy skupić nasze działania i to również jej powinniśmy poświęcać wiele czasu i uwagi. To, jak małe dziecko widzi świat ma integralny wpływ na to, jak będzie wyglądała nasza planeta za kilka, kilkanaście , czy nawet kilkadziesiąt lat. Dlatego już teraz warto uczyć, zachęcać i pobudzać do działań ekologicznych przedszkolaki. Projekt ekologiczny „W tekturowym świecie dobrze bawić się będziecie” ma być nie tylko świetną zabawą, ale przede wszystkim zalążkiem edukacji proekologicznej. Ma zachęcać dzieci do odkrywania świata, ma pobudzać kreatywność, ma dawać radość tworzenia ale przede wszystkim ma pokazywać, jak wiele zależy od nas samych. Jak młody człowiek każdego dnia i w każdej sytuacji może wiele zdziałać w kierunku dobra planety Ziemi. Projekt został oparty na podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
Cel ogólny:
- kształtowanie świadomości ekologicznej
Cele szczegółowe:
- kształtowanie postaw proekologicznych;
- uświadamianie zależności stanu środowiska od działalności człowieka;
- umożliwienie podejmowania działań ekologicznych w najbliższym środowisku;
- promocja idei ekologicznych;
- wdrażanie do selektywnej zbiórki odpadów;
- pogłębianie zainteresowań przyrodniczych;
- uzmysłowienie roli papieru, tektury i kartonu w edukacji przedszkolnej;
- robudzanie kreatywności;
- kształtowanie sprawczości i samodzielności;
- nabieranie pewności siebie i kształtowanie własnej wartości